Dieu est Un et Amour

Dieu est Un et Amour
26 = 13 + 13

Dieu יהוה (YHVH)
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26

Un אחד (E’had)
= 1 + 8 + 4
= 13

Amour אהבה (Ahava)
= 1 + 5 + 2 + 5
= 13