Archives par mot-clé : 448

Megadeth

Megadeth
מגאדת’
Guematria ordinale= 43
= guematria de « Gadol » (« Grand » = « Mega »)
גדול
Guematria classique = 448
Le premier mot de la Bible ayant 448 pour guematria est « BeMot » (« Dans la Mort », cf. Genèse 21:16)
במות

#Must #Ayin