Guematria pleine d’Israel

Guematria pleine d’Israel ישראל י Youd = Youd + Vav + Dalet = 10 + 6 + 4 = 20 ש Shin = Shin + Youd + Noun = 300 + 10 + 50 = 360 ר Resh = Resh + Youd + Shin = 200 + 10 + 300 = 510 א Alef = … Lire la suite de Guematria pleine d’Israel